Jam berputar arah bertentangan

Sila baca sepenuhnya. Jangan hanya baca setakat tajuk sahaja


Jam lawan jam ? Apa tu

Kisah berkenaan bagaimanakah jam tangan lawan jam dibuat.

Di negara Islam seperti dinegara arab, orang ramai suka memakai jam tangan lawan jam berbanding jam biasa mengikut arah jam.

Ini berkemungkinan sudah terbiasa dengan sistem membaca dan menulis arab.

Ia lebih mudah bagi mereka untuk membaca masa dengan cara kanan ke kiri.

Tetapi bagaimanakah jam tangan lawan jam dibuat?

Waktu tetap sama,cuma kedudukan nombor waktu dan arah pergerakan jarum jam diubah dari kanan ke Kiri.

Penafian

Maklumat yang terkandung dalam siaran ini adalah untuk tujuan maklumat am sahaja. Maklumat ini [ Jam berputar arah bertentangan ] dan sementara kami berusaha untuk memastikan maklumat terkini dan betul, kami tidak membuat sebarang representasi atau jaminan dalam apa jua bentuk, nyata atau tersirat, tentang kesempurnaan, ketepatan, kebolehpercayaan, kesesuaian atau ketersediaan dengan menghormati laman web atau maklumat, produk, perkhidmatan, atau grafik berkaitan yang terkandung pada siaran untuk sebarang tujuan.

Scroll to Top