Contoh resume kerja

This post has already been read 281 times!

Berikut dikongsikan contoh resume ringkas untuk permohonan kerja.

[Nama awak]

[Alamat]

[Bandar, Negeri, Poskod]

[Alamat emel]

[Nombor telefon]

Objektif: Profesional yang bermotivasi tinggi dan dipacu hasil yang mencari kedudukan yang mencabar dalam [industri/bidang yang dikehendaki].

Komited untuk menggunakan kemahiran dan kepakaran saya untuk menyumbang kepada kejayaan organisasi dan mencapai pertumbuhan peribadi.

Pendidikan: – [Ijazah] dalam [Bidang Pengajian],

[Nama Universiti/Kolej],

[Tahun Graduasi] –

Kerja kursus yang berkaitan: [Senaraikan mana-mana kerja kursus atau projek khusus yang berkaitan dengan pekerjaan yang anda mohon] –

Anugerah/Kepujian: [Jika berkenaan, nyatakan sebarang anugerah atau penghormatan akademik]

Kemahiran: – Kemahiran komunikasi bertulis dan lisan yang sangat baik – Kebolehan menyelesaikan masalah yang kuat dan pemikiran kritis – Mahir dalam Microsoft Office Suite (Word, Excel, PowerPoint) –

Perhatian kepada perincian dan kemahiran organisasi yang kuat –

Pemain pasukan dengan keupayaan untuk bekerja secara kolaboratif atau bebas – Pengurusan masa dan keupayaan untuk memenuhi tarikh akhir – Kebolehsuaian dan kesediaan untuk mempelajari teknologi/perisian baharu

Pengalaman: [Nama Syarikat], [Gelaran Jawatan] [Tarikh Pekerjaan] – [Serlahkan tanggungjawab khusus, pencapaian dan projek utama yang berkaitan dengan pekerjaan yang anda mohon] –

[Sertakan sebarang pencapaian penting, seperti melebihi sasaran, melaksanakan penambahbaikan proses, atau menerima pujian]

[Nama Syarikat], [Gelaran Jawatan]

[Tarikh Pekerjaan] –

[Terangkan tanggungjawab dan tugas yang dilaksanakan] –

[Serlahkan sebarang pencapaian atau sumbangan penting yang dibuat]

[Nama Syarikat], [Gelaran Jawatan] [Tarikh Pekerjaan] – [Gariskan tanggungjawab dan pencapaian ketara]

Pensijilan: – [Senaraikan sebarang pensijilan atau lesen berkaitan yang anda perolehi]

Pengalaman Sukarelawan: – [Jika berkenaan, nyatakan sebarang peranan sukarelawan atau penglibatan komuniti]

Baca Juga   Pekerjaan gaji besar di Malaysia

Rujukan: disediakan atas permintaan

Nota: Sesuaikan contoh resume ini dengan pengalaman, kemahiran dan pekerjaan khusus yang anda mohon. Format resume anda dengan cara yang profesional dan jelas, untuk menyerlahkan maklumat penting.

Teliti resume anda untuk sebarang kesilapan tatabahasa atau ejaan sebelum menyerahkannya.

Penafian

Maklumat yang terkandung dalam siaran ini adalah untuk tujuan maklumat am sahaja.