Peluang kerjaya Baru bidang AI di Malaysia

This post has already been read 118 times!

Bidang kecerdasan buatan (AI) berkembang pesat di Malaysia, membawa kepada kemunculan peluang pekerjaan baharu.

Beberapa peranan berkaitan AI yang mendapat permintaan di Malaysia termasuk:

1. Saintis Data: Saintis data memainkan peranan penting dalam menganalisis dan mentafsir set data yang besar untuk memperoleh cerapan dan membangunkan model AI. Mereka sering menggunakan teknik seperti pembelajaran mesin dan pembelajaran mendalam untuk melatih sistem AI.

2. Jurutera aAI: Jurutera pembelajaran bahasa AI menumpukan pada mereka bentuk dan melaksanakan algoritma dan model yang membolehkan sistem AI belajar dan membuat ramalan. Mereka bekerjasama rapat dengan saintis data untuk membangunkan dan menggunakan penyelesaian pembelajaran Ai.

3. Pengaturcara AI: Pengaturcara AI bertanggungjawab untuk membina dan menyelenggara aplikasi dan sistem AI. Mereka mempunyai kepakaran dalam bahasa pengaturcaraan seperti Python, Java, atau C++, dan mahir dalam melaksanakan algoritma dan rangka kerja AI. 4. Pakar Pemprosesan Bahasa Asli (NLP): Pakar NLP berusaha membangunkan algoritma dan model yang membolehkan komputer memahami dan mentafsir bahasa manusia. Mereka menyumbang kepada pembangunan chatbots, pembantu maya, dan aplikasi dipacu NLP yang lain.

5. Ahli Etika AI: Dengan kebimbangan yang semakin meningkat mengenai etika AI, terdapat keperluan untuk profesional yang boleh menangani isu ini. Pakar etika AI membantu memastikan sistem AI direka bentuk dan digunakan secara beretika dan bertanggungjawab, dengan mengambil kira faktor seperti berat sebelah, privasi dan ketelusan.

6. Pengurus Projek AI: Pengurus projek AI menyelia perancangan, pelaksanaan dan penyelarasan projek AI. Mereka memastikan projek dihantar tepat pada masanya, mengikut bajet, dan memenuhi objektif yang dikehendaki.

Ini hanyalah beberapa contoh peranan pekerjaan AI baharu yang muncul di Malaysia.

Baca Juga   Benarkah usus juga adalah otak

Memandangkan AI terus maju, diharapkan lebih banyak peranan khusus akan muncul dalam bidang ini.

Penafian

Maklumat yang terkandung dalam siaran ini adalah untuk tujuan maklumat am sahaja.