11 Bantuan Kerajaan Jabatan Kebajikan Masyarakat

This post has already been read 351 times!

Rakyat Malaysia yang memerlukan bantuan dipelawa membuat permohonan bantuan seperti senarai dibawah:


KELAYAKAN MEMOHON BANTUAN KEBAJIKAN
Semua permohonan yang dibuat perlu memenuhi kriteria dan kadar pemberian bantuan kebajikan berdasarkan kepada setiap jenis bantuan berikut:


1.Bantuan Kanak-Kanak (BKK);

2.Elaun Pekerja Orang Kurang Upaya (EPOKU);

3.Bantuan OKU Tidak Berupaya Bekerja (BTB);

4.Bantuan Penjagaan OKU Terlantar/ Pesakit Kronik Terlantar (BPT);

5.Bantuan Warga Emas (BWE);

6.Bantuan Am Persekutuan (BA);

7.Bantuan Anak Pelihara (BAP);

8.Bantuan Latihan Perantis (BLP);

9.Bantuan Geran Pelancaran (GP);

10.Bantuan Alat Tiruan/ Alat Sokongan (BAT);

11.Tabung Bantuan Segera (TBS).


CARA MEMOHON

Permohonan dalam talian disini

Pengendalian permohonan bantuan kewangan dibuat di peringkat Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah / Jajahan / Bahagian di seluruh negara.

Setiap permohonan yang didaftarkan akan dijalankan siasatan untuk penilaian (means-tested) bagi mengesahkan kelayakan bantuan kepada pemohon.

Urusan ini bersesuaian dengan prinsip penyampaian bantuan yang berdasarkan kepada kelayakan dan bukan hak.

Untuk memudahkan urusan pentadbiran, pemohon diminta membawa dokumen sokongan semasa hadir ke Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah / Jajahan / Bahagian seperti salinan Kad Pengenalan diri pemohon, salinan Kad Pengenalan suami / isteri / ibu / bapa / anak yang tinggal bersama, salinan sijil kelahiran anak-anak / ahli keluarga yang tinggal bersama, salinan penyata gaji (jika ada), dan lain-lain dokumen yang berkaitan.

BORANG YANG BERKAITAN

1) JKM 18 Borang Permohonan Bantuan

2) JKM 20 Borang Kaji Semula Bantuan

Penafian

Maklumat yang terkandung dalam siaran ini adalah untuk tujuan maklumat am sahaja. 

 

Baca Juga   Kisah pemilik rumah anak yatim hidup mewah