Tidak ada Politik dalam Islam

  • Post author:
  • Post category:Info

This post has already been read 197 times!

Tiada bab politik dalam sumber utama ilmu islam 

Mengatakan politik ada dalam Islam adalah bida’ah 

Sumber 1. Syarah Muslim

Jilid 1 bab iman 

Jilid 2 bab iman Thaharah dan Haid

Jilid 3 Bab Solat masjid dan tempat solat

Jilid 4 bab • Kitab Masjid dan Tempat-Tempat Shalat • Kitab Shalat Musafir • Kitab Shalat Jum’at • Kitab Shalat Dua Hari Raya • Kitab Shalat Al-Istisqa’ • Kitab Shalat A1-Kusuf • Kitab Al-Jana’iz 

Jilid 5. Kitab Al-Jana’iz • Kitab Zakat • Kitab Puasa • Kitab I’tikaf • Kitab Haji • 

Jilid 6. bab Haji dan nikah 

Jilid 7. Kitab Nikah • Kitab Persusuan • Kitab Talak Kitab Sumpah Li’an • Kitab Memerdekakan Budak Kitab Jual Beli • Kitab Musaqah • Kitab Fara’idh 

Jilid 8 Kitab Hibah • Kitab Wasiat • Kitab Nadzar Kitab Sumpah • Kitab Qasamah, Kelompok Penyamun, Qishash dan Diyat • Kitab Hudud • Kitab Peradilan Kitab Luqathah • Kitab Jihad dan Ekspedisi 

Jilid 9 • Kitab Jihad dan Ekspedisi • Kitab Pemerintahan • Kitab Hewan Buruan, Sembelihan dan Hewan yang Boleh Dimakan • Kitab Hewan Kurban • Kitab Minuman • Kitab Pakaian dan Perhiasan 

Jilid 10 • Kitab Pakaian dan Perhiasan • Kitab Adab • Kitab Ucapan Salam • Kitab Lafazh-Lafazh yang Berhubungan dengan Etika dan Lainnya • Kitab Sya’ir • Kitab Mimpi • Kitab Keutamaan Beberapa Perkara 

Jilid 11 • Kitab Keutamaan Beberapa Perkara • Kitab Keutamaan Para Shahabat Radhiyallahu Anhum • Kitab Sopan Santun, Silaturrahim, dan Adab • Kitab Takdir • Kitab Ilmu • Kitab Dzikir, Do’a, Taubat dan Istighfar 

Jilid 12. • Kitab Dzikir, Do’a, Taubat dan Istighfar • Kitab Taubat • Kitab Sifat Orang Munafik dan Hukum Tentang Mereka • Kitab Sifat Hari Kiamat, Surga dan Neraka • Kitab Bentuk Kenikmatan Surga dan Penghuninya • Kitab Fitnah dan Tanda-Tanda Hari Kiamat • Kitab Zuhud dan Kelembutan Hati • KitabTafsir 

Penafian
Baca Juga   10 lokasi misteri keajaiban dunia

Maklumat yang terkandung dalam siaran ini adalah untuk tujuan maklumat am sahaja.