Taman Tenaga Solar Terbesar didunia

This post has already been read 1527 times!

Taman Suria Bhadla di Rajasthan, India, memegang gelaran taman solar terbesar di dunia. Berikut adalah beberapa butiran penting mengenainya:

Taman Solar Bhadla India

1. Keluasan: Taman ini berkeluasan lebih 5,700 hektar (14,000 ekar).

2.Kapasiti: Ia mempunyai jumlah kapasiti terpasang sebanyak 2,245 megawatt (MW), yang cukup untuk kuasa berjuta-juta rumah.

3. Taman ini mula beroperasi pada 20 Mac 2020. Ia dibangunkan dalam empat fasa bermula dari 2015, dengan pembiayaan yang besar daripada Dana Pelaburan Iklim dan sumber lain.

Taman suria menyumbang kepada matlamat tenaga boleh diperbaharui India dan membantu mengurangkan pelepasan gas rumah hijau dengan anggaran 4 juta tan setahun.

Taman Suria Bhadla ialah contoh komitmen serius India terhadap tenaga boleh diperbaharui dan usahanya untuk memenuhi sasaran yang ditetapkan di bawah Perjanjian Paris.

Ia bukan sahaja menjana tenaga bersih tetapi juga mewujudkan pekerjaan dan meningkatkan kualiti bekalan elektrik di rantau ini.

Penafian

Maklumat yang terkandung dalam siaran ini adalah untuk tujuan maklumat am sahaja. 

 

Baca Juga   Inovasi perlu pengetahuan dan semangat kental