Pentingnya memahami Air mineral dan air RO

Istilah RO atau air bertapis yang menjadi bahan promosi jualan peniaga alat penapis air.


Air RO WaterRO dihasilkan melalui kaedah menggunakan penapis. Apabila air paip biasa masuk ke dalam penapis  membran separa telap  yang membolehkan beberapa zarah terpilih melaluinya.Hasilnya bahan seperti arsenik, klorin akan  disekat di penapis. Kaedah ini dikenali proses osmosis menyongsang.

Air yang dihasilkan dipanggil air  Osmosis Menyongsang atau  Reverse Osmosis. read more