Gaji minima RM1,500 berkuatkuasa 1 Mei 2022

Sila baca sepenuhnya. Jangan hanya baca setakat tajuk sahaja


Menyedihkan Agensi kerajaan masih menawarkan gaji bawah paras minima


Kerajaan Persekutuan telah menetapkan perlaksanaan gaji minima sebanyak RM1,500 berkuatkuasa 1 Mei 2022.

Amat menyedihkan iklan kekosongan jawatan oleh kebanyakan agensi kerajaan samada negeri dan persekutuan masih mengekalkan gred gaji lama.

Gaji RM1,000 bayangkan apa yang boleh dibuat dengan jumlah berkenaan. Syarat kelayakan minta macam macam seolah olah gaji RM2,000 sebulan.Penafian

Maklumat yang terkandung dalam siaran ini adalah untuk tujuan maklumat am sahaja. Maklumat ini [ Gaji minima RM1,500 berkuatkuasa 1 Mei 2022 ] dan sementara kami berusaha untuk memastikan maklumat terkini dan betul, kami tidak membuat sebarang representasi atau jaminan dalam apa jua bentuk, nyata atau tersirat, tentang kesempurnaan, ketepatan, kebolehpercayaan, kesesuaian atau ketersediaan dengan menghormati laman web atau maklumat, produk, perkhidmatan, atau grafik berkaitan yang terkandung pada siaran untuk sebarang tujuan.

Scroll to Top