4 Kekosongan Jawatan Penolong Pegawai Tadbir Kolej Universiti Islam Perlis

Sila baca sepenuhnya. Jangan hanya baca setakat tajuk sahaja


Tarikh tutup permohonan ialah sebelum atau pada 24 Jun 2023.


Kolej Universiti Islam Perlis (KUIPs) milik penuh Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis (MAIPs) mempelawa Warganegara Malaysia (keutamaan kepada anak-anak negeri Perlis) untuk mengisi kekosongan jawatan seperti berikut:

PENOLONG PEGAWAI TADBIR (GRED N27)
Kekosongan: 4
Lokasi: Kolej Universiti Islam Perlis (KUIPs)


Penolong Pegawai Tadbir (Gred N27)
Warganegara Malaysia; dan
Berumur tidak kurang 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan
Mempunyai sekurang-kurangnya Sijil Tinggi Persekolah Malaysia (STPM) atau kelayakan yang diiktiraf dengannya oleh Kerajaan daripada Institusi Pengajian Tinggi Tempatan; atau
Mempunyai Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) atau kelayakan yang diiktiraf dengannya oleh Kerajaan; atau
Mempunyai Diploma dalam bidang-bidang yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada Institusi Pengajian Tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; dan
Memperolehi Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) (termasuklah Ujian Lisan) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) / Sijil Vokasional Malaysia (SVM) atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan;
Bertanggungjawab menguruskan kerja-kerja yang berkaitan pengurusan pentadbiran pejabat

Permohonan MESTILAH disertai bersama SALINAN DOKUMEN yang telah DISAHKAN.


Nama jawatan yang dipohon hendaklah dinyatakan di Penjuru Atas Sebelah Kiri sampul surat permohonan.

BORANG YANG TIDAK LENGKAP dan permohonan calon dari jabatan kerajaan /badan berkanun /separa kerajaan yang tidak melalui majikan tidak akan diproses.

Calon boleh berkomunikasi dengan baik dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris.

Hanya permohonan yang layak dan disenarai pendek akan dipanggil untuk temu duga.
Pemohon-pemohon yang tidak menerima jawapan selepas tiga (3) bulan dari tarikh tutup iklan adalah dianggap tidak berjaya.


Pemohon mestilah bersedia untuk berkhidmat di Kolej Universiti Islam Perlis (KUIPs).

CARA-CARA MEMBUAT PERMOHONAN:

Borang muat turun di sini

Borang permohonan yang telah dilengkapkan hendaklah dilampirkan bersama Butiran Peribadi (Resume/Curriculum Vitae), salinan sijil-sijil kelayakan akademik dan kad pengenalan yang telah disahkan, hendaklah dihantar kepada:
JABATAN PENDAFTAR
KOLEJ UNIVERSITI ISLAM PERLIS (1032988-M)
LOT 2-11 DAN LOT 18-27 RUMAH KEDAI DUA TINGKAT,
TAMAN SEBERANG JAYA FASA 3
02000 SEBERANG RAMAI KUALA PERLIS
NO. TEL.: 04-9851150
Emel: hr@kuips.edu.mv
(u.p: Bahagian Pengurusan Sumber Manusia)

Iklan Asal

Penafian

Maklumat yang terkandung dalam siaran ini adalah untuk tujuan maklumat am sahaja. Maklumat ini [ 4 Kekosongan Jawatan Penolong Pegawai Tadbir Kolej Universiti Islam Perlis ] dan sementara kami berusaha untuk memastikan maklumat terkini dan betul, kami tidak membuat sebarang representasi atau jaminan dalam apa jua bentuk, nyata atau tersirat, tentang kesempurnaan, ketepatan, kebolehpercayaan, kesesuaian atau ketersediaan dengan menghormati laman web atau maklumat, produk, perkhidmatan, atau grafik berkaitan yang terkandung pada siaran untuk sebarang tujuan.

Scroll to Top