Rumusan SPM 2022 – 77% Calon SPM Kandas Atau sekadar Gred E

Sila baca sepenuhnya. Jangan hanya baca setakat tajuk sahaja


Keputusan SPM 2022 yang diumumkan pada 8 Jun 2023 mencetuskan persoalan khususnya berkaitan prestasi sistem pendidikan negara.

Perangkaan SPM 2022 seperti berikut:

i) Bilangan calon = 373974

ii) Semua A = 10109 Calon (2.7 %)

iii) Tahap C = 75322 Calon (20.1 %)

iv) Tahap E = 128,193 calon ( 34.3%)

v) Kandas = 160,350 calon (43%)

vi) Tidak hadir = 14,858 Calon

77% calon sama ada kandas atau mendapat Gred E bukan angka kecil mewakili lebih dari ¾ dari keseluruhan jumlah Calon


Peratusan tinggi calon yang mendapat Gred E, kandas dan tidak hadir telah menimbulkan persoalan kepincangan sistem pendidikan di Malaysia.

Penafian

Maklumat yang terkandung dalam siaran ini adalah untuk tujuan maklumat am sahaja. Maklumat ini [ Rumusan SPM 2022 - 77% Calon SPM Kandas Atau sekadar Gred E
] dan sementara kami berusaha untuk memastikan maklumat terkini dan betul, kami tidak membuat sebarang representasi atau jaminan dalam apa jua bentuk, nyata atau tersirat, tentang kesempurnaan, ketepatan, kebolehpercayaan, kesesuaian atau ketersediaan dengan menghormati laman web atau maklumat, produk, perkhidmatan, atau grafik berkaitan yang terkandung pada siaran untuk sebarang tujuan.

Scroll to Top