Apakah gembok biometrik lebih selamat berbanding konvensional

Sila baca sepenuhnya. Jangan hanya baca setakat tajuk sahajaKeselamatan kunci atau gembok (padlock) amat penting.

Tiada gembok yang benar-benar kebal. Faktor yang menyusahkan atau melengah-lengahkan pencuri merupakan pertimbangan yang perlu diambil kira. Pencuri mahukan kerja yang cepat dapat dilakukan.Jika anda cuba untuk mendapatkan sesuatu yang anda tidak boleh mengambil risiko kehilangan, anda harus melihat kaedah yang lebih selamat.

Keselamatan kunci gembok diukur dengan kesukaran dan masa yang diperlukan untuk memecah masuk, bukan sama ada ia boleh dipecahkan. Ia juga tidak penting sama ada kunci, gabungan atau kunci cap jari sama ada, prinsip yang sama terpakai.

Untuk menjawab soalan yang dikemukakan dalam siaran ini, gembok biometrik cap jari lebih selamat daripada kunci jenis konvensional.

Malah, ia lebih selamat memandangkan hanya orang yang mempunyai cap jari sahaja boleh mengaksesnya.

Penafian

Maklumat yang terkandung dalam siaran ini adalah untuk tujuan maklumat am sahaja. Maklumat ini [ Apakah gembok biometrik lebih selamat berbanding konvensional ] dan sementara kami berusaha untuk memastikan maklumat terkini dan betul, kami tidak membuat sebarang representasi atau jaminan dalam apa jua bentuk, nyata atau tersirat, tentang kesempurnaan, ketepatan, kebolehpercayaan, kesesuaian atau ketersediaan dengan menghormati laman web atau maklumat, produk, perkhidmatan, atau grafik berkaitan yang terkandung pada siaran untuk sebarang tujuan.

Scroll to Top