Kasihan cari makan dinegara sendiri ditindas rejim gaji

Sila baca sepenuhnya. Jangan hanya baca setakat tajuk sahaja


Buat apa sambung belajar tinggi , gaji kerja dibayar rendah?

Ini antara topik topik perbualan hangat dalam kalangan rakyat Malaysia.

Bayangkan dengan bekerja kutip buah avokado, anggur dan Lemon di Melbourne boleh meraih pendapatan antara RM300 hingga RM5,000 sehari.

Di Malaysia graduan universiti yang menghabiskan masa pengajian antara 2-3 tahun hanya dibayar antara RM1,800-3,000 sahaja sebulan.

Secara perbandingan terlalu ketara penindasan dilakukan oleh majikan keatas pekerja khususnya rakyat Malaysia.

Menteri Ekonomi Rafizi Ramli mendedahkan 85% dari 6.45 juta iaitu 5.16 Juta pekerja berdaftar dibayar gaji bawah RM5,000 sebulan.

Dari jumlah berkenaan, 30% atau 1.548 Juta pekerja pula hanya mendapat gaji dibawah RM2,000.00 sebulan.

Statistik ini dikeluarkan berdasarkan perolehan kajian Mac 2023.

Penafian

Maklumat yang terkandung dalam siaran ini adalah untuk tujuan maklumat am sahaja. Maklumat ini [ Kasihan cari makan dinegara sendiri ditindas rejim gaji ] dan sementara kami berusaha untuk memastikan maklumat terkini dan betul, kami tidak membuat sebarang representasi atau jaminan dalam apa jua bentuk, nyata atau tersirat, tentang kesempurnaan, ketepatan, kebolehpercayaan, kesesuaian atau ketersediaan dengan menghormati laman web atau maklumat, produk, perkhidmatan, atau grafik berkaitan yang terkandung pada siaran untuk sebarang tujuan.

Scroll to Top