Apa maksud B40 M40 dan T20

This post has already been read 4109 times!

B40, M40, dan T20 merujuk kepada kelas pendapatan isi rumah di Malaysia.

Gambar hiasan sahaja

Mari kita lihat maksud setiap golongan:

1. B40 (Bottom 40%): Golongan ini terdiri daripada isi rumah yang pendapatannya RM4,850 sebulan atau kurang. Berikut adalah pecahan dalam kategori B40:
    – B1: Kurang daripada RM2,500
    – B2: RM2,501 hingga RM3,170
    – B3: RM3,171 hingga RM3,970
    – B4: RM3,971 hingga RM4,850

2. M40 (Middle 40%): Golongan ini merupakan pertengahan pendapatan isi rumah, dengan gaji dan pendapatan antara RM4,851 hingga RM10,970 sebulan. Pecahan dalam kategori M40 adalah seperti berikut:
    – M1: RM4,851 hingga RM5,880
    – M2: RM5,881 hingga RM7,100
    – M3: RM7,101 hingga RM8,700
    – M4: RM8,701 hingga RM10,970

3. T20 (Top 20%): Golongan ini termasuk golongan berpendapatan tinggi, dengan gaji dan pendapatan isi rumah melebihi RM10,971 sebulan. Pecahan dalam kategori T20 adalah:
    – T1: RM10,971 hingga RM15,040
    – T2: Lebih daripada RM15,041 sebulan ¹

Pengekelasan ini membantu kita memahami kemampuan diri dan bantuan yang tersedia bagi setiap golongan. Ingatlah bahawa pendapatan ini dikira berdasarkan purata pendapatan isi rumah, bukan pendapatan gaji individu. Semoga penjelasan ini membantu!

Penafian

Maklumat yang terkandung dalam siaran ini adalah untuk tujuan maklumat am sahaja. 

 

Baca Juga   Khidmat Luarbiasa penghantar barang Gunung Kinabalu