6 Jenama Telefon paling ramai pengguna di Malaysia sehingga Julai 2023

Sila baca sepenuhnya. Jangan hanya baca setakat tajuk sahaja


Malaysia merupakan antara pasaran telefon pintar aktif didunia.

Perangkaan terbaru yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia untuk tahun 2022, 99.3% penduduk Malaysia memiliki telefon pintar.

Peratusan yang tinggi menunjukkan kepintaran yang meningkat diikuti keinginan untuk berada dalam rangkaian perhubungan khususnya medua sosial.

Berikut adalah 6 Jenama Telefon yang paling popular di Malaysia.

Penafian

Maklumat yang terkandung dalam siaran ini adalah untuk tujuan maklumat am sahaja. Maklumat ini [ 6 Jenama Telefon paling ramai pengguna di Malaysia sehingga Julai 2023 ] dan sementara kami berusaha untuk memastikan maklumat terkini dan betul, kami tidak membuat sebarang representasi atau jaminan dalam apa jua bentuk, nyata atau tersirat, tentang kesempurnaan, ketepatan, kebolehpercayaan, kesesuaian atau ketersediaan dengan menghormati laman web atau maklumat, produk, perkhidmatan, atau grafik berkaitan yang terkandung pada siaran untuk sebarang tujuan.

Scroll to Top