Gaji minima langsung tidak dipedulikan, RM1,500 bukan RM1,200 atau RM1,300

Sila baca sepenuhnya. Jangan hanya baca setakat tajuk sahaja


Jika tak ada duit yang mencukupi untuk bayar gaji tak perlu iklan cari pekerja.

Sila lakukan tugasan sendiri. Fikir dengan waras gaji minima RM1,200 apakah mencukupi untuk kehidupan pekerja berkenaan?

Dimana pematuhan kepada gaji minima?

Kerajaan Persekutuan telah pun menetapkan bermula 2022, semua pekerja samada kerajaan atau swasta mesti mematuhi ketetapan gaji minima RM1,500.00

Jika diri sendiri diberi gaji RM1,200/1,300 apakah mencukupi untuk menyara kehidupan pada tahun 2023?

Semua sekadar sembang menyedapkan telinga sahaja. Perlaksanaan tidak dipedulikan.

Penafian

Maklumat yang terkandung dalam siaran ini adalah untuk tujuan maklumat am sahaja. Maklumat ini [ Gaji minima langsung tidak dipedulikan, RM1,500 bukan RM1,200 atau RM1,300 ] dan sementara kami berusaha untuk memastikan maklumat terkini dan betul, kami tidak membuat sebarang representasi atau jaminan dalam apa jua bentuk, nyata atau tersirat, tentang kesempurnaan, ketepatan, kebolehpercayaan, kesesuaian atau ketersediaan dengan menghormati laman web atau maklumat, produk, perkhidmatan, atau grafik berkaitan yang terkandung pada siaran untuk sebarang tujuan.

Scroll to Top