PEGAWAI PEROLEHAN Institut Integriti Malaysia

Sila baca sepenuhnya. Jangan hanya baca setakat tajuk sahajaTarikh Akhir Permohonan
14 Jun 2023

Gaji
RM 3,500.00 – RM 7,000.00 (tidak termasuk elaun/imbuhan)

Keperluan Pendidikan dan Kelayakan Akademik:

Ijazah Sarjana Muda Perakaunan dengan kepujian yang diiktiraf oleh Institusi Kerajaan
Ahli Institut Akauntan Malaysia (MIA)


Kemahiran-kemahiran yang diperlukan:
-Perolehan dalam pengurusan perolehan kerajaan

-Pengurusan Kewangan dan Akaun

-Pengalaman sebagai Juruaudit Luar adalah kelebihan

Pengalaman kerja yang diperlukan:

Berpengalaman sekurang – kurangnya tiga (3) tahun dalam bidang berkaitanTangga gaji bergantung kepada pengalaman dan kelayakan yang berkaitan


Mohon DISINI

Penafian

Maklumat yang terkandung dalam siaran ini adalah untuk tujuan maklumat am sahaja. Maklumat ini [ PEGAWAI PEROLEHAN Institut Integriti Malaysia ] dan sementara kami berusaha untuk memastikan maklumat terkini dan betul, kami tidak membuat sebarang representasi atau jaminan dalam apa jua bentuk, nyata atau tersirat, tentang kesempurnaan, ketepatan, kebolehpercayaan, kesesuaian atau ketersediaan dengan menghormati laman web atau maklumat, produk, perkhidmatan, atau grafik berkaitan yang terkandung pada siaran untuk sebarang tujuan.

Scroll to Top