Jawatan Penolong Pegawai Tadbir Suruhanjaya Perkhidmatan Awam

Sila baca sepenuhnya. Jangan hanya baca setakat tajuk sahaja


TARIKH TUTUP PERMOHONAN
21 JUN 2023 (RABU) 11:59 MALAM

KEKOSONGAN: 18
(14 Semenanjung, 2 Sabah dan 2 Sarawak)

SIMPANAN: 80
(50 Semenanjung, 15 Sabah dan 15 Sarawak)

Gred N29

SYARAT LANTIKAN WAJIB
– Warganegara Malaysia
– Berumur tidak kurang 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan


KELAYAKAN LANTIKAN KE GRED N29 :

Kelayakan Masuk : Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM)
Bidang/Kelayakan Khusus : Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan

Gaji Permulaan : N29: RM1,493.00 (Tidak mematuhi syarat gaji minima kebangsaan RM1,500.00)

ATAU

Kelayakan Masuk : Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM)
Bidang/Kelayakan Khusus : Sijil Tinggi Agama Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan

Gaji Permulaan : N29: RM1,493.00. ((Tidak mematuhi syarat gaji minima kebangsaan RM1,500.00)

ATAU

Kelayakan Masuk : Sijil Matrikulasi KPM
Bidang/Kelayakan Khusus : Sijil Matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

Gaji Permulaan : N29: RM1,493.00 (Tidak mematuhi syarat gaji minima kebangsaan RM1,500.00)

ATAU

Kelayakan Masuk : Diploma
Bidang/Kelayakan Khusus : Diploma dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan
atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya
Gaji Permulaan : N29: RM1,770.95

DAN

Syarat Lantikan Tambahan :

Syarat Bahasa Melayu : Kepujian di peringkat SPM/SVM

Butiran terperinci DISINI


Mohon diSINI

Penafian

Maklumat yang terkandung dalam siaran ini adalah untuk tujuan maklumat am sahaja. Maklumat ini [ Jawatan Penolong Pegawai Tadbir Suruhanjaya Perkhidmatan Awam ] dan sementara kami berusaha untuk memastikan maklumat terkini dan betul, kami tidak membuat sebarang representasi atau jaminan dalam apa jua bentuk, nyata atau tersirat, tentang kesempurnaan, ketepatan, kebolehpercayaan, kesesuaian atau ketersediaan dengan menghormati laman web atau maklumat, produk, perkhidmatan, atau grafik berkaitan yang terkandung pada siaran untuk sebarang tujuan.

Scroll to Top