Wang STR fasa 3 diagih sebelum Aidiladha 2023

Sila baca sepenuhnya. Jangan hanya baca setakat tajuk sahaja


Berita yang ditunggu oleh penerima Sumbangan Tunai Rahmah dengan ini dimaklumkan Pengagihan Sumbangan Tunai Rahmah (STR) fasa 3 kepada penerima golongan B40 akan dilakukan sebelum sambutan Hari Raya Aidiladha 2023.Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pembayaran tersebut melibatkan peruntukan melebihi RM2 bilion yang memanfaatkan 8 juta penerima di seluruh negara.

Penafian

Maklumat yang terkandung dalam siaran ini adalah untuk tujuan maklumat am sahaja. Maklumat ini [ Wang STR fasa 3 diagih sebelum Aidiladha 2023 ] dan sementara kami berusaha untuk memastikan maklumat terkini dan betul, kami tidak membuat sebarang representasi atau jaminan dalam apa jua bentuk, nyata atau tersirat, tentang kesempurnaan, ketepatan, kebolehpercayaan, kesesuaian atau ketersediaan dengan menghormati laman web atau maklumat, produk, perkhidmatan, atau grafik berkaitan yang terkandung pada siaran untuk sebarang tujuan.

Scroll to Top