Pengumuman Kredit e-tunai RM100

Sila baca sepenuhnya. Jangan hanya baca setakat tajuk sahaja


KREDIT E-TUNAI SEBANYAK RM100 KEPADA SEMUA
RAKYAT DEWASA MALAYSIA YANG BERPENDAPATAN
RM100,000 SETAHUN DAN KE BAWAH.


Susulan pengumuman YAB Dato’ Seri Anwar Ibrahim,
Perdana Menteri dan Menteri Kewangan, mengenai inisiatif
baharu ini, Kementerian Kewangan sedang memperincikan
inisiatif ini dengan pemegang taruh.

Bantuan e-tunai ini
akan memberi manfaat kepada lebih 10 juta penerima
merangkumi golongan B40 dan M40.

la akan dilaksanakan
pada suku keempat tahun ini.

Penafian

Maklumat yang terkandung dalam siaran ini adalah untuk tujuan maklumat am sahaja. Maklumat ini [ Pengumuman Kredit e-tunai RM100 ] dan sementara kami berusaha untuk memastikan maklumat terkini dan betul, kami tidak membuat sebarang representasi atau jaminan dalam apa jua bentuk, nyata atau tersirat, tentang kesempurnaan, ketepatan, kebolehpercayaan, kesesuaian atau ketersediaan dengan menghormati laman web atau maklumat, produk, perkhidmatan, atau grafik berkaitan yang terkandung pada siaran untuk sebarang tujuan.

Scroll to Top