KEMBARA Agong KENALI BORNEO – HARI KE-6

Sila baca sepenuhnya. Jangan hanya baca setakat tajuk sahaja


8 September 2023 – KDYMM Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan KDYMM Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong berkenan berangkat ke Majlis Santapan Malam di Baitur Rahmah, Istana Nurul Iman, Brunei Darussalam, hari ini.

Majlis tersebut dihoskan oleh KDYMM Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan KDYMM Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha.


Seri Paduka Baginda berdua berangkat tiba di Brunei pada Sabtu malam lepas selepas menyantuni rakyat di Lawas, Sarawak dan bersemayam di Bandar Seri Begawan sebelum menyambung Kembara Kenali Borneo ke bandar raya Miri, Sarawak, hari ini.

#royal #malaysia #brunei #kembarakenaliborneo

Penafian

Maklumat yang terkandung dalam siaran ini adalah untuk tujuan maklumat am sahaja. Maklumat ini [ KEMBARA Agong KENALI BORNEO - HARI KE-6 ] dan sementara kami berusaha untuk memastikan maklumat terkini dan betul, kami tidak membuat sebarang representasi atau jaminan dalam apa jua bentuk, nyata atau tersirat, tentang kesempurnaan, ketepatan, kebolehpercayaan, kesesuaian atau ketersediaan dengan menghormati laman web atau maklumat, produk, perkhidmatan, atau grafik berkaitan yang terkandung pada siaran untuk sebarang tujuan.

Scroll to Top