Kekosongan Pemandu Kenderaan Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa (PLANMalaysia)

Sila baca sepenuhnya. Jangan hanya baca setakat tajuk sahaja


Butiran kekosongan seperti berikut:

Nama Majikan: Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa (PLANMalaysia)

Lokasi Kerja: Melaka

Tarikh Tutup Permohonan: 18 September 2023

Cara memohon sila klik disini

Penafian

Maklumat yang terkandung dalam siaran ini adalah untuk tujuan maklumat am sahaja. Maklumat ini [ Kekosongan Pemandu Kenderaan Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa (PLANMalaysia) ] dan sementara kami berusaha untuk memastikan maklumat terkini dan betul, kami tidak membuat sebarang representasi atau jaminan dalam apa jua bentuk, nyata atau tersirat, tentang kesempurnaan, ketepatan, kebolehpercayaan, kesesuaian atau ketersediaan dengan menghormati laman web atau maklumat, produk, perkhidmatan, atau grafik berkaitan yang terkandung pada siaran untuk sebarang tujuan.

Scroll to Top