Jawatan Pembantu Tadbir
Kewangan Lembaga Muzium Negeri Sembilan

Sila baca sepenuhnya. Jangan hanya baca setakat tajuk sahaja


Tarikh Akhir serah borang 30 Mei 2023

Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia (keutamaan kepada rakyat Negeri Sembilan).

Jawatan : Pembantu Tadbir
Kewangan
Gred : W19
Taraf Jawatan : Tetap
Bilangan Kekosongan: 1

Gaji Minimum – RM1,353.00
Gaji Maksimum RM4,005.00
Kenaikan Tahunan: RM 100.00


Cara Memohon:

Permohonan hendaklah dibuat dengan menggunakan Borang SPA.1 Pin.7/91.

Permohonan hendaklah disertakan dengan salinan yang diakui sah, Kad Pengenalan, Sijil Kelahiran dan lain-lain dokumen yang berkaitan beserta gambar berukuran passport.

Bagi pemohon yang lahir di luar Negeri Sembilan hendaklah mengemukakan salinan Sijil Lahir ibu/bapa yang diakui sah yang membuktikan kelahiran Negeri Sembilan.

Borang permohonan yang lengkap diisi hendaklah dialamatkan kepada :
Pengarah
Lembaga Muzium Negeri Sembilan
Jalan Sungai Ujong
70200 Seremban
Negeri Sembilan Darul Khusus

Tarikh permohonan ialah pada 15 Mei 2023 sehingga 30 Mei 2023

Penafian

Maklumat yang terkandung dalam siaran ini adalah untuk tujuan maklumat am sahaja. Maklumat ini [ Jawatan Pembantu Tadbir
Kewangan Lembaga Muzium Negeri Sembilan ] dan sementara kami berusaha untuk memastikan maklumat terkini dan betul, kami tidak membuat sebarang representasi atau jaminan dalam apa jua bentuk, nyata atau tersirat, tentang kesempurnaan, ketepatan, kebolehpercayaan, kesesuaian atau ketersediaan dengan menghormati laman web atau maklumat, produk, perkhidmatan, atau grafik berkaitan yang terkandung pada siaran untuk sebarang tujuan.

Scroll to Top