JAWATAN PENOLONG PEMELIHARA HUTAN

0
1014

Sila baca sepenuhnya. Jangan hanya baca setakat tajuk sahaja


Tarikh Tutup: 21 MEI 2023 (AHAD)

GRED: G29

Klasifikasi perkhidmatan :
Pentadbiran dan Sokongan
Kumpulan Perkhidmatan :
Pelaksana (Skim Perkhidmatan
Bersepadu)

Taraf Jawatan :
Kontrak (Contract Of Service)

Gred Gaji : RM 1,494.00 – RM 5,674.00

Kekosongan : Satu (1)

Penempatan: Di Pejabat Pentadbiran Perbadanan Taman Negeri Perak


KELAYAKAN / SYARAT LANTIKAN
1. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut :

a) Warganegara Malaysia

b) Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan

c) (i) Sijil Perhutanan Renjer Hutan daripada Jabatan Perhutanan
Semenanjung Malaysia atau Kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred G29: RM 1,494.00); atau

(ii) Diploma dalam bidang perhutanan atau bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada Institut pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred G29 : RM 1,847.86)

2. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek
Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

3. Syarat-syarat lain
(i) Keutamaan akan diberikan kepada Rakyat DYMM Sultan Perak. Jika sekiranya pemohon
dilahirkan di Luar Negari Perak sila sertakan Salinan Kad Pengenalan Bapa pemohon.

(ii) Mempunyai pengalaman di dalam bidang pelancongan, komuniti dan penganjuran program.

(iii) Terlibat dalam kerja-kerja penguatkuasaan, pemantauan dan kerja lapangan.

(iv) Pemohon yang mempunyai pengetahuan dalam Eko Pelancongan/Alam Sekitar/Sains
Marin dan Perhutanan diberi keutamaan.

(v) Pemohon yang boleh bertutur dan menulis dengan baik dalam Bahasa Malaysia/Bahasa Inggeris adalah digalakkan memohon.

(vi) Mempunyai lesen memandu dan kenderaan sendiri.

(vii) Permohon perlu berkebolehan untuk mengendalikan komputer dengan baik.

(viii) Mempunyai kemahiran dalam “Software Graphic Design” dan multimedia amat digalakkan.

(ix) Bersedia untuk ditempatkan di mana-mana Taman Negeri di bawah selian Perbadanan
Taman Negeri Perak.

Cara Memohon:
Pemohon yang berminat hendaklah mengisi Borang Permohonan Jawatan Kosong yang boleh diperolehi di sini

atau dapatkan di Ibu Pejabat atau didalam web rasmi Perbadanan Taman Negeri Perak melalui laman sesawang www.royalbelum.my

Borang permohonan yang lengkap diisi hendaklah disertakan dengan Salinan Kad Pengenalan, Sijil Kelahiran, Sijil IJAZAH dalam bidang berkaitan, Sijil Berhenti Sekolah, Lain-lain Sijil dan lain-lain dokumen sokongan yang telah disahkan berserta dengan sekeping gambar terbaharu berukuran passport. Permohonan yang tidak lengkap akan ditolak.

Permohonan tersebut hendaklah dipos atau dihantar dengan serahan tangan ke alamat seperti berikut :
Cacatan :
PERBADANAN TAMAN NEGERI PERAK
NO. 28, 28A & 28B, JALAN LANG INDAH A/1
PUSAT PERNIAGAAN LANG INDAH
30010 IPOH, PERAK DARUL RIDZUAN.

Tel 05-525 3800
Faks : 05-241 1021

E-mel: stateparks@perak.gov.my

Tarikh tutup permohonan pada 21 MEI 2023 (AHAD).

Permohonan yang lengkap dan disenarai pendek sahaja yang layak dipanggil untuk temuduga, manakala calon-calon yang tidak
menerima sebarang jawapan selepas 3 bulan dan tarikh iklan ditutup dianggap permohonan mereka tidak berjaya.

Calon yang dipanggil temuduga perlu membawa sijil asal semasa sesi temuduga dijalankan.

Segala kos pengangkutan adalah dibawah tanggungan sendiri.

Penafian

Maklumat yang terkandung dalam siaran ini adalah untuk tujuan maklumat am sahaja. Maklumat ini [ JAWATAN PENOLONG PEMELIHARA HUTAN ] dan sementara kami berusaha untuk memastikan maklumat terkini dan betul, kami tidak membuat sebarang representasi atau jaminan dalam apa jua bentuk, nyata atau tersirat, tentang kesempurnaan, ketepatan, kebolehpercayaan, kesesuaian atau ketersediaan dengan menghormati laman web atau maklumat, produk, perkhidmatan, atau grafik berkaitan yang terkandung pada siaran untuk sebarang tujuan.