Jawatan Pegawai Teknikal Pusat Sumber Teknologi Perabot MARA

0
520

Sila baca sepenuhnya. Jangan hanya baca setakat tajuk sahaja


TARIKH TUTUP PERMOHONAN
26 MEI 2023

PEGAWAI TEKNIKAL

SKIM JAWATAN

Status jawatan: Lantikan kontrak
Skim gaji : Gaji & elaunKELAYAKAN DAN PENGALAMAN

-Warganegara Malaysia;

-Memiliki Ijazah sarjana muda dari institusi yang diiktiraf. Keutamaan kepada calon yang mempunyai kelayakan dalam bidang ijazah teknologi perabot / kejuruteraan mekanikal /rekabentuk dalaman;

-Minimum 2 tahun pengalaman bekerja. Keutamaan diberi kepada calon yang mempunyai pengetahuan / pengalaman dalam pengeluaran, reka bentuk dan pasaran industri perabot;

-Mempunyai kebolehan menggunakan Microsoft Office dan perisian lain yang bersesuaian.

DESKRIPSI TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Membantu Pengurus untuk penyediaan kertas kerja, perancangan jabatan dan
pemasaran perniagaan.

Menaiktaraf modul kursus dan persembahan nota kursus perabot.

Mengendali dan memantau penggunaan mesin perabot.
Mengendalikan kursus (teori & praktikal).

Menyelaras semua aspek kerja mengenai pembangunan industri perabot bersama agensi dan usahawan.

Melaksanakan lain-lain tugas yang diarahkan dari masa ke semasa.

CARA MEMOHON
Sila e-melkan resume/ CV yang lengkap berserta nombor telefon, gambar berukuran pasport dan
gaji dimohon ke alamat emel di bawah.

Hanya calon yang disenarai pendek akan dipanggil untuk sesi temuduga.

PENGURUS JABATAN KHIDMAT PENGURUSAN
F.I.T Center Sdn. Bhd.
Off KM 13, Jalan Batu Caves
68100 Batu Caves, Kuala Lumpur

E-mail: jawatankosong@fitec.com.my

Penafian

Maklumat yang terkandung dalam siaran ini adalah untuk tujuan maklumat am sahaja. Maklumat ini [ Jawatan Pegawai Teknikal Pusat Sumber Teknologi Perabot MARA
] dan sementara kami berusaha untuk memastikan maklumat terkini dan betul, kami tidak membuat sebarang representasi atau jaminan dalam apa jua bentuk, nyata atau tersirat, tentang kesempurnaan, ketepatan, kebolehpercayaan, kesesuaian atau ketersediaan dengan menghormati laman web atau maklumat, produk, perkhidmatan, atau grafik berkaitan yang terkandung pada siaran untuk sebarang tujuan.