Jawatan Penyelenggara Stor Pertubuhan Peladang Kawasan Gerak Maju B-III MADA Alor Senibong Kedah

0
1446

Sila baca sepenuhnya. Jangan hanya baca setakat tajuk sahaja


Tarikh Tutup Permohonan: 25 MEI 2023 (KHAMIS ): 12.00 Tengahari.


Permohonan adalah dipelawa kepada WARGANEGARA MALAYSIA berumur tidak
kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup permohonan bagi mengisi jawatan berikut :-

JAWATAN :PENYELENGGARA STOR

TEMPAT BERTUGAS:PPK B-III, Alor Senibong

BILANGAN KEKOSONGAN: Satu (1)

TARAF JAWATAN: Kontrak

GAJI PERMULAAN:RM 1500.00

BIDANG TUGAS:
-Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan pengurusan stor

-Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan perolehan stor

-Berkebolehan bertutur, membaca, menulis dalam Bahasa Melayu dan mengira dengan baik.

-Mempunyai tahap kesihatan yang baik.

-Mempunyai kebolehan berkomunikasi yang baik.

-Boleh bekerja mengikut syif dan pada cuti umum.

-Boleh bekerja dalam tekanan dan bersedia menerima arahan pada waktu-waktu kecemasan.

SYARAT-SYARAT PERMOHONAN

-Warganegara Malaysia.
-Berumur tidak kurang dari 18 tahun dan tidak melebihi 35 tahun pada tarikh tutup permohonan.

-Kelayakan Minima SPM.

-Berpengetahuan dan mahir menggunakan komputer dan aplikasi komputer seperti Microsoft Excel, Word dan lain-lain.


TEMPOH PERCUBAAN :
Calon yang berjaya dikehendaki berkhidmat dalam tempoh percubaan selama 1 hingga 3 tahun.

CARA MEMOHON

Setiap permohonan hendaklah dibuat dengan menghantar resume yang lengkap dan perlu disertakan bersama perkara-perkara seperti berikut :-

-Gambar berukuran passport,

-Salinan kad pengenalan yang disahkan,

-Salinan Sijil Pelajaran Malaysia yang disahkan, dan /atau

-Salinan Sijil-sijil lain yang berkaitan yang disahkan,
Pengesahan boleh dibuat oleh Pegawai Kerajaan Kumpulan Pengurusan dan Profesional, Ketua Unit, Ketua Kampung atau Penghulu.

Resume yang lengkap beserta dokumen sokongan berkaitan hendaklah dikemukaan ke alamat seperti berikut :-

PENGURUS BESAR
Pertubuhan Peladang Kawasan Gerak Maju B-III,
KM 14, Jalan Titi Haji Idris,
06500 Langgar, Kedah
(u.p: Bahagian Pentadbiran – Penjawatan)


NOTA PENTING :
Hanya calon yang layak selepas tapisan sahaja akan dipanggil untuk temuduga.


Pemohon yang tidak menerima sebarang jawapan selepas tempoh 6 bulan dari tarikh
iklan ditutup hendaklah menganggap permohonan mereka sebagai tidak berjaya.

Sebarang pertanyaan dan maklumat lanjut.
Sila hubungi 04-7877802

Penafian

Maklumat yang terkandung dalam siaran ini adalah untuk tujuan maklumat am sahaja. Maklumat ini [ Jawatan Penyelenggara Stor Pertubuhan Peladang Kawasan Gerak Maju B-III MADA Alor Senibong Kedah ] dan sementara kami berusaha untuk memastikan maklumat terkini dan betul, kami tidak membuat sebarang representasi atau jaminan dalam apa jua bentuk, nyata atau tersirat, tentang kesempurnaan, ketepatan, kebolehpercayaan, kesesuaian atau ketersediaan dengan menghormati laman web atau maklumat, produk, perkhidmatan, atau grafik berkaitan yang terkandung pada siaran untuk sebarang tujuan.