Home Blog Page 22

JAWATAN PENOLONG PEMELIHARA HUTAN

0

Tarikh Tutup: 21 MEI 2023 (AHAD)

GRED: G29

Klasifikasi perkhidmatan :
Pentadbiran dan Sokongan
Kumpulan Perkhidmatan :
Pelaksana (Skim Perkhidmatan
Bersepadu)

Taraf Jawatan :
Kontrak (Contract Of Service)

Gred Gaji : RM 1,494.00 – RM 5,674.00

Kekosongan : Satu (1)

Penempatan: Di Pejabat Pentadbiran Perbadanan Taman Negeri Perak


KELAYAKAN / SYARAT LANTIKAN
1. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut :

a) Warganegara Malaysia

b) Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan

c) (i) Sijil Perhutanan Renjer Hutan daripada Jabatan Perhutanan
Semenanjung Malaysia atau Kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred G29: RM 1,494.00); atau

(ii) Diploma dalam bidang perhutanan atau bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada Institut pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred G29 : RM 1,847.86)

2. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek
Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

3. Syarat-syarat lain
(i) Keutamaan akan diberikan kepada Rakyat DYMM Sultan Perak. Jika sekiranya pemohon
dilahirkan di Luar Negari Perak sila sertakan Salinan Kad Pengenalan Bapa pemohon.

(ii) Mempunyai pengalaman di dalam bidang pelancongan, komuniti dan penganjuran program.

(iii) Terlibat dalam kerja-kerja penguatkuasaan, pemantauan dan kerja lapangan.

(iv) Pemohon yang mempunyai pengetahuan dalam Eko Pelancongan/Alam Sekitar/Sains
Marin dan Perhutanan diberi keutamaan.

(v) Pemohon yang boleh bertutur dan menulis dengan baik dalam Bahasa Malaysia/Bahasa Inggeris adalah digalakkan memohon.

(vi) Mempunyai lesen memandu dan kenderaan sendiri.

(vii) Permohon perlu berkebolehan untuk mengendalikan komputer dengan baik.

(viii) Mempunyai kemahiran dalam “Software Graphic Design” dan multimedia amat digalakkan.

(ix) Bersedia untuk ditempatkan di mana-mana Taman Negeri di bawah selian Perbadanan
Taman Negeri Perak.

Cara Memohon:
Pemohon yang berminat hendaklah mengisi Borang Permohonan Jawatan Kosong yang boleh diperolehi di sini

atau dapatkan di Ibu Pejabat atau didalam web rasmi Perbadanan Taman Negeri Perak melalui laman sesawang www.royalbelum.my

Borang permohonan yang lengkap diisi hendaklah disertakan dengan Salinan Kad Pengenalan, Sijil Kelahiran, Sijil IJAZAH dalam bidang berkaitan, Sijil Berhenti Sekolah, Lain-lain Sijil dan lain-lain dokumen sokongan yang telah disahkan berserta dengan sekeping gambar terbaharu berukuran passport. Permohonan yang tidak lengkap akan ditolak.

Permohonan tersebut hendaklah dipos atau dihantar dengan serahan tangan ke alamat seperti berikut :
Cacatan :
PERBADANAN TAMAN NEGERI PERAK
NO. 28, 28A & 28B, JALAN LANG INDAH A/1
PUSAT PERNIAGAAN LANG INDAH
30010 IPOH, PERAK DARUL RIDZUAN.

Tel 05-525 3800
Faks : 05-241 1021

E-mel: stateparks@perak.gov.my

Tarikh tutup permohonan pada 21 MEI 2023 (AHAD).

Permohonan yang lengkap dan disenarai pendek sahaja yang layak dipanggil untuk temuduga, manakala calon-calon yang tidak
menerima sebarang jawapan selepas 3 bulan dan tarikh iklan ditutup dianggap permohonan mereka tidak berjaya.

Calon yang dipanggil temuduga perlu membawa sijil asal semasa sesi temuduga dijalankan.

Segala kos pengangkutan adalah dibawah tanggungan sendiri.

Jawatan Pembantu Pejabat Tadbir SWCORP

0

TARIKH TUTUP PERMOHONAN: 19 MEI 2023 (JUMAAT)

PENGAMBILAN
PERSONEL SHORT-TERM EMPLOYMENT PROGRAMME (MYSTEP) TAHUN 2023
DI PERBADANAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL DAN PEMBERSIHAN AWAM (SWCorp)

Warganegara Malaysia yang berminat dan berkelayakan dipelawa untuk memohon jawatan seperti berikut:

JAWATAN: PERSONEL MYSTEP PEMBANTU TADBIR PEJABAT

KELAYAKAN: SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM)


KADAR UPAH: RM1,700.00

KEMUDAHAN: CUTI REHAT, CUTI SAKIT, CARUMAN KWSP DAN PERKESO

TEMPOH LANTIKAN: SEHINGGA 31/12/2023


BIL. KEKOSONGAN : EMPAT (4)

PENEMPATAN:
1. IBU PEJABAT CYBERJAYA, SELANGOR (2 KEKOSONGAN)

2. PEJABAT CAWANGAN CAMERON HIGHLAND, PAHANG (1 KEKOSONGAN)

3. PEJABAT CAWANGAN JEMPOL, NEGERI SEMBILAN (1 KEKOSONGAN)


SYARAT PERMOHONAN
1. Warganegara Malaysia;
2. Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
3. Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya
oleh Kerajaan.

CARA MEMOHON
Permohonan secara rasmi bersama resume terkini hendaklah dikemukakan melalui e-mel
kepada fauzi@swcorp.my dengan tajuk e-mel PERMOHONAN PERSONEL MYSTEP PEMBANTU
TADBIR PEJABAT NEGERI PAHANG ATAU NEGERI SEMBILAN ATAU IBU PEJABAT CYBERJAYA.

Senarai dokumen-dokumen permohonan wajib adalah seperti berikut:

1. Resume terkini beserta gambar berwarna;

2. Salinan Kad Pengenalan; dan
3. Salinan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)

TARIKH TUTUP PERMOHONAN: 19 MEI 2023 (JUMAAT)

JAWATAN KOSONG
PERSONEL MYSTEP DI JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA NEGERI PERAK

0

Tarikh tutup 19 MEI 2023

KEMENTERIAN EKONOMI
JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA NEGERI PERAK

Jabatan Perangkaan Malaysia
Negeri Perak mempelawa Warganegara Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas
untuk mengisi jawatan Personel MySTEP mengikut ketetapan kadar upah seperti berikut:

Kadar upah Bulanan Termasuk Caruman PERKESO & KWSP
1.Kelayakan SPM RM1,700.00
2. Kelayakan Diploma / STPM RM1,900.00

Dokumen yang Diperlukan

✓ Borang permohonan
✓ Resume lengkap
✓Salinan kad pengenalan
✓Salinan transkrip akademik


Sebarang pertanyaan, sila hubungi:

Jabatan Perangkaan Malaysia Negeri Perak,
Tingkat 3, Blok A, Bangunan Persekutuan Ipoh,
Jalan Dato’ Seri Ahmad Said (Greentown), 30450 Ipoh, Perak.

05-243 6107
Emel: ipperak@dosm.gov.my

1. Borang Permohonan

2. Borang permohonan

JAWATAN KOSONG PENOLONG AKAUNTAN LEMBAGA SUMBER AIR TERENGGANU (LAUT)

0

Tarikh Tutup: 24 MEI 2023 (RABU)

Warganegara Malaysia yang berkelayakan dan keutamaan kepada Rakyat Negeri
Terengganu adalah dipelawa untuk memohon satu (1) kekosongan jawatan secara
kontrak di Lembaga Sumber Air Terengganu (LAUT) sebagaimana berikut:

JAWATAN
1. PENOLONG AKAUNTAN (GRED W29)

2. GAJI MINIMUM RM1,788.00
GAJI MAKSIMUMRM5,678.00

SYARAT UTAMA LANTIKAN:

1. Warganegara Malaysia; Dan

2. Berumur tidak kurang daripada 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan:

Dan

3. Calon hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia / Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.


SYARAT LANTIKAN

1. Sijil dalam bidang pengajian perniagaan atau penyimpan kira
yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada politeknik tempatan atau
kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; Atau

2. Certified Accounting Technician (CAT) yang diiktiraf oleh Kerajaan; Atau

3. Diploma dalam bidang pengajian perniagaan, kewangan,
perbankan atau perakaunan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; Atau

4. Licentiate of The Chartered Institute of Secretaries and
Administrators of United Kingdom dalam bidang kewangan yang
diiktiraf oleh Kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf
dengannya.


SYARAT-SYARAT SKIM PERKHIDMATAN:
Pemohon yang memasuki perkhidmatan jawatan di atas adalah tertakluk kepada syarat-syarat skim perkhidmatan berkenaan yang sedang berkuat kuasa serta pindaan-pindaan yang dibuat ke atasnya dari semasa ke semasa.

CARA MEMOHON:
1. Permohonan hendaklah menggunakan Borang Permohonan Jawatan sahaja.

Borang DISINI2. Calon hanya dibenarkan untuk mengisi satu (1) permohonan jawatan sahaja bagi satu (1) borang.

3. Permohonan hendaklah disertakan dengan satu (1) salinan dokumen yang “disahkan sebagaimana berikut:

a. Kad pengenalan.

b. Sijil kelulusan pelajaran.

c. Sijil Diploma atau Certified Accounting Technician (CAT).

d. Kad pengenalan ibu bapa sekiranya pemohon lahir di luar Negeri Terengganu.

e. Resume yang lengkap.

*pengesahan adalah daripada Pegawai Kerajaan Gred 41 ke atas/Wakil Rakyat/Penghulu/Ketua Kampung dan yang setaraf.

4. Permohonan-permohonan berikut AKAN DITOLAK jika:

a. Permohonan tanpa menggunakan Borang Permohonan Jawatan.

b. Berumur kurang daripada 18 tahun pada tarikh tutup iklan.

c. Maklumat dalam Borang Permohonan Jawatan tidak diisi
dengan lengkap dan sempurna.

d. Dokumen yang diserahkan adalah tidak lengkap, tidak jelas
dan/atau tidak memenuhi syarat-syarat kelayakan yang
ditetapkan.

e. Diterima selepas tarikh tutup permohonan.

5. Tarikh Tutup Permohonan adalah pada 24 MEI 2023 (RABU).

Semua permohonan hendaklah diterima oleh LAUT selewat-lewatnya sebelum
atau pada 24 MEI 2023 (RABU) Jam 4.00 Petang. Permohonan yang diterima selepas tarikh tersebut tidak akan dipertimbangkan.

6. Hanya calon yang layak selepas tapisan sahaja akan dipanggil untuk temu duga. Mereka yang tidak dihubungi dalam tempoh 3 bulan dari tarikh tutup permohonan adalah dianggap tidak berjaya.

CARA PENGHANTARAN PERMOHONAN:
Permohonan yang lengkap boleh dihantar melalui salah satu kaedah
berikut:
a. emel kepada hr@laut.gov.my: Atau
b. pos / serahan tangan kepada Lembaga Sumber Air Terengganu
seperti alamat di bawah (sila nyatakan jawatan yang dipohon di
atas penjuru kanan sampul surat):

PENGARAH
LEMBAGA SUMBER AIR TERENGGANU
LOT 54998-55003, JALAN TENGKU MOHAMAD,
21200 KUALA NERUS, TERENGGANU.

Jawatan PENOLONG AKAUNTAN UniSZA

0

Tarikh Tutup 16 Mei 2023

Gred W29

Gaji minima : RM 1,498.00

Gaji Maksima.: RM RM5,678.00

PEMOHON HENDAKLAH MEMPUNYAI SYARAT KELAYAKAN SEPERTI BERIKUT:

(a) Warganegara Malaysia ;

(b) Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan kosong;

c) i- sijil dalam bidang pengajian perniagaan atau penyimpan kira yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada politeknik tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau

ii- Certified Accounting Technician (CAT) yang diiktiraf oleh Kerajaan;
atau

iii- Diploma dalam bidang pengajian perniagaan, kewangan, perbankan atau perakaunan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau


iv- Licentiate of The Chartered Institute of Secretaries and Administrators of United Kingdom dalam bidang kewangan yang diiktiraf oleh Kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

(d) Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian sekurang kurangnya Gred (C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.


PERHATIAN KEPADA PEMOHON

a) Hanya permohonan yang disenarai/ditapis sahaja akan dipanggil untuk temuduga.

b) Pemohon-pemohon yang tidak menerima jawapan selepas tiga (3) bulan dari tarikh tutup iklan jawatan adalah dianggap tidak berjaya.


CARA MEMOHON

1. Permohonan hendaklah dibuat secara atas talian (on-line) melalui LAMAN SESAWANG UniSZA.

2. Sebarang pertanyaan sila hubungi pihak urus setia ditalian:
i) 09-668 8946 – Puan Nur Asidani binti Abdu Kader

ii) 09-668 8176 – Puan Nik Nur Adina Syafiqah binti Nik Zakaria

Jika terdapat masalah teknikal semasa pengisian sila hubungi Pusat Pengurusan Infostruktur & Rangkaian (PPIR) di talian:
i) 09-668 8843 – Encik Mohd Lokman bin Hamid

ii) 09-668 8848 – Puan Sharifah Noorfadhila binti Syed Alwi

Tarikh permohonan adalah pada 11 Mei 2023 (Khamis) hingga 15 Mei 2023 (Isnin).

Klik untuk isi borang dalam talian MOHON DISINI